Plantagen

Frugten

Logoæbler

Kontakt

Kærsbo Frugtplantage

Ejendommen Kærsbo Frugtplantage opstod d.1/4 1922 ved frasalg fra Nr. Broby præstegård. "I henhold til Lov Nr. 537 af 4. Oktober 1919 om afhændelse af de til Præsteembeder henlagte jorder til oprettelse af husmandsbrug." 
Frugtplantagen blev anlagt i foråret 1967 efter at den forrige ejer købte ejendommen i september 1964.
Ejendommen blev sidst handlet 1985.

Vi anbefaler disse sider som besøgsværdige:

 
KVL's æblemuseum: www.pometet.kvl.dk

Integreret Produktion: www.dansk-ip.dk

Danske Frugtavlere: www.danskefrugtavlere.dk

Gartneribrugets afsætningsudvalg: www.gau.dk

Sidst opdateret 15-01-05